Откриване на учебната година 2022-2023/Eröffnung des Schuljahrs 2022-2023

Учебната година ще бъде открита на 17.09.2022. По съображения за сигурност не споделяме в интернет мястото и часа. Всички родители, записали децата си до момента, ще получат съобщение по електронната поща с подробностите. Родителите, включени в миналогодишните уотсап-групи, които все още не са записали децата си, могат да поискат информация от миналогодишния преподавател на своето дете. Умоляваме всички родители, които разполагат с нужната информация, да не я споделят публично в интернет.
________

Разпространи съдържание