Чести въпроси и Важни връзки/FAQs und Links

ЧЕСТИ ВЪПРОСИ

ЗАМЕСТВА ЛИ БЪЛГАРСКО УЧИЛИЩЕ "ЗЛАТЕН ВЕК" НЕМСКОТО УЧИЛИЩЕ?
Не, нашето училище не замества немското училище. Детето Ви е длъжно да посещава редовното немско училище и не може да се освободи от това задължение въз основа на записването си при нас. Нашите занятия са допълнителни, доброволни и се провеждат по принцип в събота. Занятията са по правило присъствени. По изключение могат да се провеждат единични онлайн-занятия. Указания за това родителите получават своевременно от преподавателя на своето дете.

КАКВИ ПРЕДМЕТИ СЕ ПРЕПОДАВАТ В БЪЛГАРСКОТО УЧИЛИЩЕ?
До четвърти клас включително се преподават само български език и литература. От пети до 12 клас се преподават български език и литература, българска география и българска история. Други предмети не се преподават, защото се преподават в немското училище и не са включени в адаптираните програми на българското Министерство на образованието и науката за преподаване в чужбина.

КАК ДА ЗАПИША ДЕТЕТО СИ?
Родителите, които записват децата си за първи път в Българско училище "Златен век", могат да изтеглят формуляра за записване /вж. "Downloadbereich/Документи"/, да го попълнят четливо и да го изпратят по пощата на административния адрес на училището, а именно: BULGARISCHE SCHULE ZLATEN VEK, Leipziger Platz 21, 90491 Nürnberg. Моля да се приложи копие от акт за раждане на детето /на езика, на който е издаден, превод по правило не е нужен/. Училището ще се свърже с тези родители с по нататъшни указания.
Родителите, които записват вече записани деца за поредна учебна година, правят това лично в края на учебната година. Часът и мястото на записването ще им бъдат указани от преподавателя на тяхното дете.
Записвания могат да бъдат осъществявани по всяко време на годината, но по организационни съображения и за да не се стига до изчерпване на капацитетите препоръчваме да бъдат проведени през месец юли на учебната година, в която през септември детето следва да е на българско училище.

КОГА Е НАЙ-ПОДХОДЯЩО ДА ЗАПИША ДЕТЕТО СИ В БЪЛГАРСКО УЧИЛИЩЕ "ЗЛАТЕН ВЕК"?
Най-удачно е детето да започне в предучилищна група по такъв начин, че да бъде първокласник в българското училище преди да стане първокласник в немското училище. Опитът показва, че децата се справят по-лесно, когато първо учат кирилицата, а след това латиницата.

ДО КОЙ КЛАС Е БЪЛГАРСКО УЧИЛИЩЕ "ЗЛАТЕН ВЕК"?
Нашето училище обхваща класовете от предучилищна възраст до 12 клас.

ИМА ЛИ ВАКАНЦИИ В БЪЛГАРСКОТО УЧИЛИЩЕ?
Има. Ваканциите при нас съвпадат с ваканциите в немското училище.

БЕЗПЛАТНО ЛИ Е БЪЛГАРСКОТО УЧИЛИЩЕ?
Българско училище "Златен Век" не е безплатно, но таксите в него са нарочно ниски, за да насърчават записванията. Училището не си поставя за цел да формира печалби, а да съхранява езика. Семействата, които изпитват затруднения да заплатят, могат да споделят проблема си с довереното лице /вж. "Правна информация & контакт"/. Поверителността е гарантирана.

КАКВИ ДОКУМЕНТИ ИЗДАВА БЪЛГАРСКО УЧИЛИЩЕ "ЗЛАТЕН ВЕК"?
Ако детето Ви посещава нашите занятия през учебната година редовно и покаже достатъчно знания, нашето училище му издава удостоверение за завършен клас по адаптираната програма за обучение, провеждано от българските неделни училища в чужбина. Удостоверенията се регистрират в българското Министерство на образованието и науката. Нашето училище не издава дипломи за завършено образование.

НЕ Е ЛИ ПО-ДОБРЕ ЗА ДЕТЕТО МИ ДА НЕ УЧИ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК, ЗА ДА НЕ МУ ПРЕЧИ ТОВА ПО НЕМСКИ?
Не се страхувайте да учите детето си на български език. Говорете му, четете му, пейте му и го оставяйте при баба и при дядо в България през лятото. Ако сами не знаете добре немски, по-добре е да научите детето си на добър български, отколкото на лош немски. Освен това дългосрочно децата-билингви се справят по-добре с всякакви езици. Нашите наблюдения показват, че, веднъж постъпили в немска детска градина и/или в немско училище, българските деца в Германия овладяват немския език до такава степен отлично, че той измества българския като техен майчин език. Ако децата изпитват затруднения, те са в областта на българския език, не на немския.

ДЕТЕТО МИ ПРЕДПОЧИТА ДА ГОВОРИ НА НЕМСКИ. КАКВО ДА ПРАВЯ?
Окуражавайте детето да говори на български език, да чете български книжки, да гледа български филми, да слуша българска музика и да прекарва време в българоезична среда. Хвалете постиженията му, покажете му колко е хубаво да имате общ "таен" език. Не го критикувайте, ако в говора му има грапавини. Поправяйте грешката, като повтаряте смисъла на това, което детето Ви е казало, но по правилен начин.

ВАЖНИ ВРЪЗКИ

  • Генерално Консулство на Република България в Мюнхен/Generalkonsulat der Republik Bulgarien in München