Изложба на Пиеро Пенчев/Ausstellung von Piero Penchev

С гордост съобщаваме на всички почитатели на изобразителното изкуство, че нашият ученик Пиеро Пенчев ще има изложба в галерия Lukasch. В събота, 15.10.2022, от 16 до 20 часа, и в неделя, 16.10.2022, от 11 до 16 часа заповядайте на BUCHER STR. 93 в Нюрнберг, 90419. Ще имате възможност да разговаряте с автора и да закупите негови творби. Изложата е под заглавие "Първи стъпки". Информационната брошура прилагаме за Ваше улеснение.
______________
Wir sind stolz darauf, allen Kunstliebhabern mitteilen zu können, dass unser Schüler Piero Penchev eine Ausstellung in der Lukasch Gallery haben wird. Am Samstag, den 15. Oktober 2022, von 16 bis 20 Uhr, und am Sonntag, den 16. Oktober 2022, von 11 bis 16 Uhr, besuchen Sie bitte die BUCHER STR. 93 in 90419, NÜRNBERG. Sie werden die Möglichkeit haben, mit dem Künstler zu sprechen und Werke von ihm zu erwerben. Die Ausstellung verläuft unter dem Titel: "Erster Schritt". Der Flyer ist anbei.

Откриване на учебната година 2022-2023/Eröffnung des Schuljahrs 2022-2023

Учебната година ще бъде открита на 17.09.2022. По съображения за сигурност не споделяме в интернет мястото и часа. Всички родители, записали децата си до момента, ще получат съобщение по електронната поща с подробностите. Родителите, включени в миналогодишните уотсап-групи, които все още не са записали децата си, могат да поискат информация от миналогодишния преподавател на своето дете. Умоляваме всички родители, които разполагат с нужната информация, да не я споделят публично в интернет.
________

Кампания по записване за учебната 2022-23/Einschreibung für das Schuljahr 2022/23

Българско училище ЗЛАТЕН ВЕК в Нюрнберг записва ученици за учебната 2022/23. Родителите, които желаят да запишат детето си за първи път, да попълнят формуляра за записване (може да се свали от меню Downloads/Документи), да го попълнят четливо и да го изпратят до 31.07.2022 на адреса на училището, както следва: BULGARISCHE SCHULE, Leipziger Platz 21, 90491 Nürnberg. Родителите, които вече са записали децата си, ще получат инструкции как да потвърдят записването за следващата учебна година от учителя на своето дете.

Разпространи съдържание