Започва кампанията по записванията за учебната 2023-2024/Die Einschreibung für das Schuljahr 2023-2024 beginnt

Скъпи приятели, започваме записванията за предстоящата учебна година. Всички родители, чиито деца вече са в училището, ще получат указания от преподавателя на своето дете къде, кога и как ще имат възможност да потвърдят неговото участие в занятията през следващата учебна година. За родителите, чиито деца постъпват за първи път, ще има специални дати през юни и юли, следете уеб-страницата ни. Българското училище не връща деца, но е разумно записванията да приключат до 22.07.2023. Записванията се осъществяват лично. Допуска се записване по пощата, но само след разговор с родителя.
__________

Кампания по записване за учебната 2022-23/Einschreibung für das Schuljahr 2022/23

Българско училище ЗЛАТЕН ВЕК в Нюрнберг записва ученици за учебната 2022/23. Родителите, които желаят да запишат детето си за първи път, да попълнят формуляра за записване (може да се свали от меню Downloads/Документи), да го попълнят четливо и да го изпратят до 31.07.2022 на адреса на училището, както следва: BULGARISCHE SCHULE, Leipziger Platz 21, 90491 Nürnberg. Родителите, които вече са записали децата си, ще получат инструкции как да потвърдят записването за следващата учебна година от учителя на своето дете.

Търсене преподаватели/Lehrkräfte gesucht

Българско училище ЗЛАТЕН ВЕК - Нюрнберг търси доброволци - преподаватели с педагогическа правоспособност по български език, литература, история и география. Занятията се провеждат на български език, обичайно в събота. Моля, свържете се с нас на info@bulgarische-schule-nuernberg.de

Die Bulgarische Schule ZLATEN VEK - Nürnberg sucht ehrenamtliche Lehrkräfte mit pädagogischer Berechtigung in Sachen bulgarischer Sprache, Literatur, Geschichte und Landeskunde. Der Unterricht findet auf Bulgarisch und üblicherweise samstags statt. Bitte kontaktieren Sie uns unter info@bulgarische-schule-nuernberg.de

Разпространи съдържание