Записвания за учебната 2024-25

Уважаеми родители,

започнаха записванията за новата учебна 2024-2025 учебна година. Тези от Вас, които не са успели да запишат своето дете на 15.06.2024, са добре дошли да го направят в събота, 22.6, или отново в събота, 29.6.2024, между 10.30 и 13.00 часа вътре във фоайето на гимназията Willstätter в Нюрнберг (вътре във фоайето, не на друго място).

Родителите на вече записаните деца се умоляват да имат предвид, че презаписването не става автоматично, така че е необходимо да запишат детето си за новата учебна година.

Родителите на дете, което се записва за първи път, се умоляват да донесат и предадат на училището:
- копие от акта за раждане на детето, независимо на какъв език е.
- копие от удостоверение за завършен клас в България, ако такъв е завършен.
- 50 евро в брой като еднократен залог за учебниците, който се възстановява, когато детето напусне училището, ако е връщало учебниците си редовно и в състояние, в което да могат да се ползват отново. Тези средства се предават само срещу разписка при самото записване на детето вътре във фоайето на гимназията.

Формуляр за записване може да бъде попълнен на място. Таксата за учебната година се заплаща на място, като има възможност да бъде заплатена с карта.

Пред учебната 2024-2025 училището ни ще се опита да разкрие специална паралелка за деца, навършили четиригодишна възраст. Предназначението на тази паралелка е да подкрепи семействата, които изпитват затруднения да предадат езика на детето си, да го подготвят за постъпване в предучилищна възраст и първи клас. Умоляват се родителите, които имат интерес, да имат предвид, че не можем да гарантираме разкриването на паралелката. Но можем да гарантираме, че ще направим всичко възможно.

Очакваме ви и ви благодарим за съдействието. Заедно ще се справим с всяко предизвикателство.

Вашето
Българско училище ЗЛАТЕН ВЕК в Нюрнберг